Seminar za Streljačke suce

Seminar za Streljačke suce

Na seminaru za streljačke suce iz našeg kluba prijavila su se dva kandidata sa HSS “E” licencom i uspješno položila ispit. Čestitamo kolegama Davoru Hernautu i Ivi Dvorniku na položenom ispitu za HSS “D” licencu.