Kalendar streljačkih natjecanja HSS-a 2021

U 2021.g. Hrvatski streljački savez je objavio drugu, korigiranu inačicu kalendara streljačkih natjecanja u svojoj ingerenciji. Obzirom na promjenjivost raznih epidemioloških uvjeta za organiziranje sportskih natjecanja, a koje ovise o…

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz