Dva nova trenera streljaštva u klubu!

Danas je polaganjem završnog ispita završilo školovanje dva naša člana, dva nova trenera streljaštva! Kolege Bojan Šober i Marijan Orešković uspješno su okončali ovaj dio školovanja i nakon uspješno položenih…

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz